دریافت مودم و اینترنت رایگان

فروشگاه اینترنتی سفارشکده تقدیمم می نماید.

مودم و اینترنت رایگان ایرانسل برای کلیه پذیرندگانی که از طریق سایت اقدام به ثبت نام و دریافت دستگاه کارتخوان نمایند.